Tin tức

Khoa Anh văn đại cương sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh lần thứ 82

Mỗi chủ đề của câu lạc bộ tiếng Anh đều được lựa chọn và thực hiện dựa trên một mục đích quan trọng nhất  là nhằm khuyến khích người tham dự sử dụng kiến thức và các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh theo cách vui nhộn, dễ hiểu và gần gũi nhất. Cũng với mục đích đó, chủ đề của buổi sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh lần thứ 82 diễn ra vào thứ 5, ngày 26/4/2018 là “Quốc lễ” (Public Holidays). Thông qua buổi sinh hoạt này, các bạn sinh viên được cung cấp thêm thông tin về các ngày quốc lễ ở Việt Nam và một số nước trên thế giới, và quan trọng hơn là các bạn đã hiểu đúng hơn về khái niệm “quốc lễ” thông qua các hoạt động tìm từ (word search) và thảo luận nhóm. Trò chơi vẽ và đoán hoạt động (Chalkboard Drawing Game) đã tạo nên không khí sôi động cho buổi sinh hoạt khi các bạn tham dự cố gắng đoán các hoạt động thông qua hình vẽ của một số bạn tình nguyện. Trò chơi này đã cung cấp thêm cho các bạn vốn từ vựng để diễn đạt về các hoạt động bổ ích thường diễn ra trong các ngày nghỉ lễ. Phần tìm hiểu và thuyết trình về một ngày nghỉ lễ yêu thích nhất đã được các nhóm đầu tư nhiều thời gian và công sức để có được một bài thuyết trình hấp dẫn và nhiều thông tin thú vị nhất. Hoạt động này đồng thời cũng phát triển các kỹ năng quan trọng như tìm kiếm thông tin, thuyết trình, làm việc nhóm cho các bạn sinh viên.  

Buổi sinh hoạt câu lạc bộ lần thứ 82 kết thúc trong giai điệu mang đậm chất lễ hội biển của bài hát “No shoes, no shirt, no problem” (Kenny Chesney) vào lúc 10 giờ 30 phút.

Each topic of the English Speaking Club has been selected and implemented based on the foremost aim of encouraging attendees to use English knowledge and communication skills in a fun, sociable and easily comprehensible manner. In accordance with this aim, the topic of the 82nd English Speaking Club meeting taking place on Thursday, April 26th, 2018 was "Public Holidays". Thanks to this club meeting, students earned more knowledge and information about national holidays of Vietnam and some other countries around the world. More importantly, attendees better understood the concept "national holiday” through Word Search Game and group discussion. In addition, Chalkboard Drawing Game brought a vibrant atmosphere to the meeting when attendees tried to guess the common activities from the drawings of some volunteers. This game provided them with vocabulary to express the useful activities that usually took place during holidays.

Each group spent a lot of time and effort for their presentation of “the most favorite public holiday” to gain the title of “the most engaging and informative presentation”. In fact, this activity sharpened such important skills as information search, presentation and group work for students.

Melody of the song "No shoes, No shirt, No problem" (Kenny Chesney) wrapped the 82nd club meeting up at 10:30 A.M.

Anh văn Đại Cương

clb tieng Anh, avđc